Ads

 

Không gian công cộng trong đô thị – Từ lý luận đến thiết kế
Không gian công cộng trong đô thị – Từ lý luận đến thiết kế

Chất lượng của các không gian công cộng (KGCC) hiện nay quyết định một phần không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của mọi người dân trong thành...

Read more »

Những lưu ý trong quy hoạch và thiết kế đô thị hiện nay
Những lưu ý trong quy hoạch và thiết kế đô thị hiện nay

Khi bàn về những bất cập như đã nói trên, có nhà chuyên môn cho rằng, Nhà nước cần phải ban hành đầy đủ hơn về các văn bản quy phạm và tiêu ...

Read more »

Quy chuẩn trong quy hoạch & Thiết kế đô thị hiện nay
Quy chuẩn trong quy hoạch & Thiết kế đô thị hiện nay

“Thiết kế đô thị – một lĩnh vực động và linh hoạt. Nó không giống như thiết kế cơ khí hay những hạng mục công trình xây dựng để có thể dễ d...

Read more »

Hạ tầng chạy theo quy mô dân số
Hạ tầng chạy theo quy mô dân số

Thời gian qua, UTGT trên nhiều tuyến đường xuyên tâm, hướng tâm đang khiến Hà Nội khá lúng túng. Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân sâu ...

Read more »

Cảnh quan đô thị khu vực quảng trường, không gian mở, các công trình trọng điểm
Cảnh quan đô thị khu vực quảng trường, không gian mở, các công trình trọng điểm

Quy hoạch đô thị khai thác triệt để các tuyến sông, mương, ao, hồ tạo mối liên kết giữa các khu công viên cây xanh tập trung. Đảm bảo quy m...

Read more »

Quy hoạch chung và thống nhất quy định riêng
Quy hoạch chung và thống nhất quy định riêng

Quy hoạch đô thị của các đô thị Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có từ rất lâu và đóng góp nhiều vào sự phát triển của từng đô thị lớn trong vùng...

Read more »

Quản lý sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị
Quản lý sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy hoạch đô thị để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng diện tích đất xây dựng đô thị. Tuy nhiên...

Read more »

Một số lưu ý về phát triển quy hoạch đô thị
Một số lưu ý về phát triển quy hoạch đô thị

Trước hết phải có một quy hoạch đô thị tương đối hoàn chỉnh - một quy hoạch vừa thể hiện tầm nhìn xa rộng lại vừa phải mang tính khả thi ca...

Read more »

Bốn khu đô thị vệ tinh của TP.HCM
Bốn khu đô thị vệ tinh của TP.HCM

Khu đô thị Bắc TP.HCM Còn được gọi là đô thị đại học bao gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn. Đây là một đô thị mới, có diện tích quy hoạch đô thị...

Read more »

Nội dung và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị
Nội dung và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị

Nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị 1. Tờ trình. 2. Báo cáo tóm tắt về khu vực phát triển đô thị dự kiến bao gồm: a) Tên ...

Read more »

Quy hoạch đô thị là gì? Kỹ năng của các nhà quy hoạch?
Quy hoạch đô thị là gì? Kỹ năng của các nhà quy hoạch?

Nếu quy hoạch là tất cả, có thể nó chẳng là gì ! " - Aaron Wildavsky Dưới đây là danh sách những kỹ năng mà nhà quy hoạch phải có, n...

Read more »
 
Top