Ads

 

Nhiều điểm mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Nhiều điểm mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 18/6/2014, có hiêu lực thi hành từ 01/01/2015. Luật Xây dựng...

Read more »
 
Top